ŠKOLNÍ ŘÁD


Ke stažení

STRAVOVACÍ ŘÁD


Ke stažení

GDPR

Dne 25.5.2018 nabývá účinnosti nažízení Evropského parlementu a rady (EU) 2016/679-Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. general Data Protection regulation-GDPR). Je to nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních údajů subjektu údajů.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů pro naši školu:
Bc. Jakub Borek, tel: 774 176 001, email: info@gdpr-bezpecnost.cz

STRAVNÉ A ŠKOLKOVNÉ

Poplatky za stravné a školkovné se vybírají v pátek 1.3.2019 v době od 6,30 do 16 hod u vedoucí školní jídelny.
--edn--

TELEFONNÍ KONTAKT DO PPP KYJOV
Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky se musí objednat na vyšetření školní zralosti v Pedagogicko psychologické poradně v Kyjově. Objednat se můžete telefonicky na čísle: 518 615 082

OZNÁMENÍ

Oznamujeme rodičům, že si mohou u ředitelky školy vyzvednout potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole, které se dokládá k uplatnění slevy na dani za zdaňovací období roku 2018.

CENA ZA PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK

Od 9.5.2019 budou všechny děti jezdit na předplavecký výcvik. Celková cena bude 1 050 Kč (500 náklady na výuku, 550 Kč náklady na dopravu). Rodiče dostanou doklad o zaplacení, s kterým si mohou u zdravotní pojišťovny požádat o finanční příspěvek. Kurzovné se bude vybírat až začátkem května. Termín bude včas stanoven.

© MŠ Násedlovice 2019
mat.skola@wo.cz