ŽÁDOST O PŘIJETÍ


Ke stažení

ŠKOLNÍ ŘÁD


Ke stažení

STRAVOVACÍ ŘÁD


Ke stažení

GDPR

Dne 25.5.2018 nabývá účinnosti nažízení Evropského parlementu a rady (EU) 2016/679-Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. general Data Protection regulation-GDPR). Je to nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních údajů subjektu údajů.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů pro naši školu:
Bc. Jakub Borek, tel: 774 176 001, email: info@gdpr-bezpecnost.cz

PROVOZ MŠ V DOBĚ PRÁZDNIN

Provoz mateřské školy bude uzavřen v době hlavních prázdnin od 15.7. do 30.8.2019.
Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a její novele č. 151/2018 Sb., s účinností od 1.9.2018 dle §3 odst. 2 informujeme rodiče o možnosti péče o dítě v jiných zařízeních podle živnostenského zákona, např. v dětské skupině. Informace jsou zveřejněny na adrese:
www.dsmpsv.cz
--end-

ZÁPIS DĚTÍ NA PRÁZDNINY
Žádáme rodiče, aby do 20.6.2019 zapsali do vystaveného seznamu v MŠ děti, které budou mateřskou školu navštěvovat v době hlavních prázdnin, tj. od 1.7. do 12.7.2019.

VOJENSKÁ POSÁDKY BUČOVICE

V pátek 14.6.2019 pojedeme s dětmi na Den otevřených dveří vojenské posádky v Bučovicích. Odjezd autobusu je v 7,45 hod. Děti potřebují sportovní oblečení dle počasí, malý batůžek na záda s pláštěnskou. V mateřské škole dostanou svačinu a pití.

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Zveme všechny rodiče a jejich děti na slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s dětmi odcházející do základní školy. Slavnost se bude konat ve čvtrtek 27.6.2019 v 17 hod na školní zahradě. Můžete si přinést i něco dobrého na opékání, připraven bude táborák.
Po ukončení budou předškoláci v mateřské škole nocovat. Budou potřebovat ručník a čisté prádlo na další den.

VÝLET

V pátek 28.6.2019 pojedeme s dětmi na školní výlet do zábavného přírodního parku Lanáček v Břeclavě. Odjezd bude v 7,45 hod. Pro děti je připraven zábavně vzdělávací program Hop a skok a poté budou mít neomezený vstup do sportoního areálu Lanáček. Celkové vstupné je 110 Kč a vybírá se do středy 26.6.2019.
Děti potřebují sportovní pevnou obuv, sportovní oblečení, malý batůžek na záda a pláštěnku. Svačinu a pití zajišťuje mateřská školy. Předpokládaný návrat bude ve 12 hod.

© MŠ Násedlovice 2019
mat.skola@wo.cz