SCHŮZKA RODIČŮ

Zveme všechny rodiče na krátkou informační schůzku v pondělí 6.2.2023 v 17 hod v prvním patře budovy mateřské školy.
Prosíme o účast alespoň jednoho zákonného zástupce z každé rodiny, protože na schůzce dostanete důležité informace k předplaveckému výcviku.
Těšíme se na setkání s Vámi.

POTVRZENÍ

Upozorňujeme rodiče, že si mohou u ředitelky školy vyzvednout potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za rok 2022.

KONTAKTY NA PPS KYJOV

Kdo z rodičů bude žádat odklad školní docházky, musí navštívit Pedagogicko psychologickou poradnu, ve které budou s dítětem provedeny testy školní zralosti.
Kontakt na objednání:
tel: 518 615 082

PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK

Připomínáme rodičům, že předplavecký výcvik bude začínat ve čtvrtek 16.2.2023. Budeme jezdit pravidelně každý čtvrtek s odjezdem autobusu v 9 hod. Cena za 10 lekcí s odbornou výukou je 1 500 Kč. Bude se platit až po první lekci. Po předložení dokladu na zdravotní pojišťovnu vám všem bude určitá část kurzovného vrácena. Doprava bude hrazena až po ukončení výcviku a bude vypočítána podle počtu zúčastněných dětí. Protože počítáme s tím, že budeme jezdit všichni, tak předpokládaná cena dopravy bude 1 000 až 1 200 Kč. Bližší informace dostanete písemně začátkem měsíce února.
Termíny jednotlivých lekcí:
16. 2. // 23. 2. // 2. 3. // 9. 3. // 23. 3. // 30. 3. // 13. 4. // 20. 4. // 27. 4. // 4. 5. – POSLEDNÍ

FOTOGRAFIE

Fotografie dětí jsou zveřejněny na adrese: www.rajce.idnes.cz
Přístupové údaje máte k dispozici na nástěnkách v MŠ.

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

Potřebné dokumenty najdete v sekci O škole

© MŠ Násedlovice 2023
mat.skola@wo.cz