Přijímací řízení do MŠ pro školní rok 2020/2021


Vážení rodiče,
nabízíme vám ke stažení všechny dokumenty, které jsou potřebné k přijímacímu řízení do mateřské školy pro následující školní rok.

Žádost o přijetí
Kritéria pro přijetí
Kontakty na zákonného zástupce
Čestné prohlášení o očkování

PRACOVNÍ MÍSTO UČITELKY

Mateřská škola přijme od 1.9.2020 do pracovního poměru učitelku mateřské školy na celý pracovní úvazek. Podmínkou je kvalifikace učitelky MŠ - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání.
Nabízíme práci v nově postavené škole s velkou zahradou, příspěvky na závodní stravování, příspěvek na rekreaci a kulturní akce.
Kontakt pro zájemce:
e-mail: mat.skola.@wo.cz
tel: 518 631 434
mobil: 776 283 610

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Vážení rodiče,
letošní ukončení školního roku proběhne v omezeném režimu - pouze pro odcházející děti do základní školy a jejich rodiče.
Akce se uskuteční v úterý 30.6.2020 v 16,00 hod na školní zahradě. Za nepříznivého počasí v budově mateřské školy.
Všechny doprovodné aktivity, jako je táborový oheň, společné setkání a nocování dětí v MŠ bude až příští školní rok.

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

Vzhledem k mimořádným opatřením je fotografování dětí přeloženo na 26.8.2020 v 9 hod v mateřské škole. Prosíme všechny rodiče, aby děti v tomto termínu přivedli.
Děkujeme za pochopení.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V době hlavních prázdnin bude mateřská škola otevřena od 1.7. do 10.7.2020. Nový školní rok bude zahájen v úterý 1.9.2020.

ŠKOLNÍ ŘÁD


Ke stažení

STRAVOVACÍ ŘÁD


Ke stažení

GDPR

Dne 25.5.2018 nabývá účinnosti nažízení Evropského parlementu a rady (EU) 2016/679-Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. general Data Protection regulation-GDPR). Je to nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních údajů subjektu údajů.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů pro naši školu:
Bc. Jakub Borek, tel: 774 176 001, email: info@gdpr-bezpecnost.cz

© MŠ Násedlovice 2020
mat.skola@wo.cz