ŽÁDOST O PŘIJETÍ


Ke stažení

ŠKOLNÍ ŘÁD


Ke stažení

STRAVOVACÍ ŘÁD


Ke stažení

GDPR

Dne 25.5.2018 nabývá účinnosti nažízení Evropského parlementu a rady (EU) 2016/679-Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. general Data Protection regulation-GDPR). Je to nová revoluční legislativa EU, která výrazně zvýší ochranu osobních údajů subjektu údajů.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů pro naši školu:
Bc. Jakub Borek, tel: 774 176 001, email: info@gdpr-bezpecnost.cz

VIDA PARK

V pondělí 29.4.2019 pojedeme s dětmi do zábavně vzdělávacího centra VIDA PARK v Brně. Děti si prohlédnou vystavenou expozici a pak mají připraven vzdělávací program Když kámen promluví. Vstupné v hodnotě 130 Kč budeme všem dětem hradit z finančních prostředků z karnevalu. Prosíme rodiče, aby děti přivedli do 7 hod. Děti si vezmou malý batůžek na záda, do kterého jim přibalte malou vodu. Svačinu dostanou v MŠ.

CENA ZA PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK

Od 9.5.2019 budou všechny děti jezdit na předplavecký výcvik. Celková cena bude 1 050 Kč (500 náklady na výuku, 550 Kč náklady na dopravu). Rodiče dostanou doklad o zaplacení, s kterým si mohou u zdravotní pojišťovny požádat o finanční příspěvek. Kurzovné se bude vybírat až začátkem května. Termín bude včas stanoven.

© MŠ Násedlovice 2019
mat.skola@wo.cz